Cafè Restaurant Haindorf
Cafè-Restaurant Haindorf
Haindorfer Hof • Bahnstraße 90 • 3550 Langenlois
Tel: 0676/42 16 335• E-Mail: cafe-haindorf@gmx.at